Το Σχολείο που

Επαινεί
την προσπάθεια,
την επιμονή,
το ομαδικό πνεύμα,
τη συνεργασία

Προάγει
τη δημιουργικότητα,
την πρωτοτυπία,
την εφευρετικότητα

Βοηθά τους μαθητές του
να δουν την αποτυχία ως μέσο εξέλιξης,
να χαλαρώσουν
να εκφράσουν τα συναισθήματα τους

Χρησιμοποιεί
πολυαισθητηριακό και
ψηφιακό υλικό

Διαφοροποιεί την ύλη
για να προσαρμοστεί στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε μαθητή και
για να διαμορφώσει εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές του