Ομιλία στο Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ομιλία στο Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Be a LED!
Be a Learning Experience Designer!

Such an honour to be part of this Global Conference among those inspired and inspiring educators!!

#exSELlens is not a way of teaching… It is a way of living

«Teaching is a listening profession»
If you agree, join me!
If you disagree, just join me!

Μεγάλη μου τιμή να συνεδριο, ανάμεσα σε εξαιρετικούς ομιλητες που έχουν κάνει τη διαφορά στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό!!